Heads of the lab

Oleg A. Sapozhnikov
Doctor of Science
Vera A. Khokhlova
Doctor of Science

Research fellows

Sergey A. Tsysar
Ph.D., 2011
Petr V. Yuldashev
Ph.D., 2011
Maria M. Karzova
Ph.D., 2016
Anastasiya V. Lapina
Ph.D., 2018
Pavel B. Rosnitskiy
Ph.D., 2019
Sergey V. Buravkov
Doctor of Science
Victor D. Svet
Doctor of Science
Leonid R. Gavrilov
Doctor of Science
Aleksey V. Kadrev
MD
Valeriy P. Chernikov
M.D./Ph.D.
Dmitry E. Dolzhenko
IT administrator
Valery A. Rozhkov
machinist

Students, PhD Program

Katya M. Ponomarchuk
Ph.D., 2023
Shamil A. Asfandiyarov
Anastasia V. Kvashennikova
Elena O. Konnova
Liubov M. Kotelnikova
Daria D. Chupova
Polina A. Pestova

Students, MS program

Fedor A. Nartov
Oleg V. Solontsov
Maxim V. Ryabkov

Students, BS program

Maria S. Sergeeva
Stephan D. Sorokin
Egor A. Petrov
Liliya A. Papikyan
Andrey V. Misharin