Anna V. Kunturova

2020
Database information: 
Education: 
 • 2020 - present - Physics Faculty, M.V. Lomonosov Moscow State University, MS program
 • 2016 - 2020 – Department of Acoustics, Physics Faculty, M.V. Lomonosov Moscow State University, Department of Acoustics, BS program
 • 2012- 2016 – Gymnasium №1567, Moscow
 • 2005 - 2012– Gymnasium, Odintsovo
Show additional information Show publications

Publications

2021

 1. E.M. Ponomarchuk, P.B. Rosnitskiy, T.D. Khokhlova, S.V. Buravkov, S.A. Tsysar, M.M. Karzova, K.D. Tumanova, A.V. Kunturova, Y.N. Wang, O.A. Sapozhnikov, P.E. Trakhtman, N.N. Starostin, and V.A. Khokhlova
  "Ultrastructural analysis of volumetric histotripsy bio-effects in large human hematomas"

  Ultrasound in Medicine and Biology

  47
  9
  2608–2621. DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2021.05.002